+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

24 Temmuz 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

İKRAR NEDİR?

Ceza Muhakemesinde ikrar Bağlayıcı Mıdır?

            Şüpheli veya sanık; ifade ya da sorgu sırasında yaşanan vakıa ile kendisine yüklenen suçlamayı kabul edebilir. Ceza hukukunda, şüpheli ya da sanığın üzerine atılı suçlamayı kabul etmesi “ ikrar ” olarak adlandırılmaktadır.

İkrar  şüpheli ya da sanığın üzerine atılı eylemi doğrudan kabulü olduğundan, ceza yargılamasına yön verebilecek nitelikte  önemli bir delildir. Ancak, ikrarın önemli bir delil olması, ceza yargılamasının sonucunu tek başına belirleyebileceği, her ne surette olursa olsun, ikrar edenin cezalandırılmasına neden olacağı anlamına gelmemektedir.

Hukuk muhakemesinde tarafların ikrar ettiği olgular çekişmeli olmaktan çıkar ve artık ispatı gerekmez. Ceza muhakemesi bakımından ise; durum tersinedir. Ceza muhakemesinde, yan kanıtlarla doğrulanmayan, oluşa ve maddi gerçeğe uygun düşmeyen, bilimsel kanıtlarla uyuşmayan  soyut ikrara dayanılarak sanık hakkında mahkumiyet kararı verilemez.Yargıtay 10. Ceza Dairesi de,  2005/1716 E.  2016/19 K.  23.01.2006 tarihli kararında, ikrarın yan delillerle desteklenmesi gerektiği aksi halde tek başına  mahkumiyet hükmü verilmesi için yeterli olmadığını belirtmiş, ikrarın delil olarak değerine vurgu yapmıştır.

Ceza hukukunda ikrar tüm deliller gibi  yargıç tarafından serbestçe değerlendirilecektir. İkrarın baskı altında, başka bir kimsenin suçunu üstlenmek gibi çeşitli nedenlerle ya da hukuka aykırı biçimde elde edilmiş olması mümkündür. Yargıç öncelikle, ikrarda bulunan sanığın özgür iradesiyle hareket edip etmediğini, beyanlarının ciddiyetinin farkında olup olmadığını araştırır. Sanığın özgür iradeyle hukuka uygun biçimde suçu ikrar ettiği anlaşılıyor ise; ikrarın başkaca kanıt ya da emarelerle desteklenip desteklenmediği, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı, somut olaydaki ikrarın delil olarak değeri değerlendirilmeli, böylelikle hukuka uygun biçimde karar verilmelidir.

            Ceza Muhakemesinde ikrarın hükme etkisi değerlendirilirken;

  • Sanığın özgür iradesiyle ikrarda bulunup bulunmadığı,
  • Sanığın beyanlarının ciddiyetinin farkında olup olmadığı,
  • Sanığın ikrardan dönüp dönmediği,
  • İkrarın başkaca delillerle desteklenip desteklenmediği
  • İkrarın oluşa, hayatın olağan akışına uygunluğu
  • İkrarın bilimsel verilerle örtüşüp örtüşmediği dikkate alınmalıdır.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Ceza muhakemesinde ikrar , ceza hukuku ve ceza davaları hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Tümünü Listele
Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

Tümünü Listele
Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

Tümünü Listele
Silahla Tehdit Suçu

Silahla Tehdit Suçu

Tümünü Listele
Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Tümünü Listele
Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Tümünü Listele
Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

Tümünü Listele
Hükümete Karşı Suç

Hükümete Karşı Suç

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku