+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

5 Kasım 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek ya da doğrudan uyuşturucu madde kullanmak TCK 191 kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmalarda şüpheliler hakkında, yasa ile öngörülen şartları taşımaları halinde,  beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Türk Ceza Kanunu’na göre şüpheli, erteleme süresince, belli yükümlülüklere uygun davranmalıdır. Şüpheli erteleme süresince yasal  yükümlülüklere uygun hareket ederse, erteleme süresinin sonunda;  hakkında kavuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Böylece uyuşturucu madde kullanan kişi herhangi bir yargılamaya muhatap olmaz. Peki; erteleme süresinde uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında yeni bir dava açılabilir mi? Yükümlülüğün ihlali yeni bir suç oluşturur mu?

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Uyuşturucu madde kullanan kişinin erteleme süresinde, yasal yükümlülüklerine aykırı davranması halinde ise, hakkında kamu davası açılmasına karar verilecek, uyuşturucu madde kullanan kişi TCK 191. Madde ile düzenlenen suç ile yargılanacaktır. Ancak, kişinin gerçekleştirdiği ikinci fiil-uyuşturucu madde kullanmak nedeniyle artık ikinci bir yargılama yapılmaz. Yasada da belirtildiği üzere, erteleme süresi zarfında uyuşturucu madde kullanma, bulundurma, satın alma ya da  kabul etme nedeniyle, şüpheli hakkında ayrı bir soruşturma ya da kovuşturma açılamaz. Bu durum TCK 191. Madde’nin 5. Fıkrasının bir gereğidir.

Yasa ile açıkça belirlenen bu husus Yargıtay içtihatları ile de benimsenmiş ve kabul görmüştür. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/3164 E. 2015/3894 Sayı 07.10.2015 Tarihli kararında,

“Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca davanın düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 07.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ”Denmektedir.

Konu ile ilgili diğer makale ve video larımız da ilginizi çekebilir ;

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu – Erteleme ve Etkin Pişmanlık Halleri

Uyuşturucu Maddeyi ” Bedelsiz Vermek” Uyuşturucu Madde Ticareti Kapsamındamıdır

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Yargılama Koşulları Erteleme Ve Etkin Pişmanlık | Avukatım Anlatıyor

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Genel Özellikleri | Avukatım Anlatıyor

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Avukatım Anlatıyor

YOUTUBE kanalımızda Ceza Hukuku ile ilgili bir çok video bulabilirsiniz.

width=

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Tümünü Listele
Meşru Savunma

Meşru Savunma

Tümünü Listele
Tehdit Suçu

Tehdit Suçu

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele
Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

Tümünü Listele
Ek Savunma Hakkı Nedir?

Ek Savunma Hakkı Nedir?

Tümünü Listele
Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku