+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Fuhuş Suçu Önemli Yargıtay Kararları

1 Şubat 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Fuhuş Suçunda Mağdurun Kendi İsteğiyle Fuhuş Yaptığına Yönelik Beyanları:

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2011/290 E. 2011/3055 sayılı kararında mağdurların fuhuşu kendi istekleriyle yaptıklarına yönelik beyanlarını değerlendirmiştir.”Mağdurelerin tüm aşamalarda fuhuşu kendi istekleriyle yaptıklarına yönelik beyanları, Mağdure S’nin daha önce başka kişilerin yanında fuhuş yaptığını belirtmesi, mağdure K’nın iki kere fuhuş yaparken yakalanıp, yurda yerleştirilmesine rağmen buradan kaçarak fuhuş yapmaya devam etmesi ve tüm dosya kapsamına göre yanlış değerlendirme ile sanıklar hakkında TCK’nun 3/1 ve 61. Maddeleri uyarınca orantılılık, hak ve nefaset ilkelerine aykırı olarak üst sınırdan ceza verilmesi hukuka aykırıdır” denmektedir.

Yargıtay mağdurların fuhuşu kendi istekleriyle yaptıklarına yönelik beyanları ile bu istek ve ısrarlarını gösteren davranışlarını dikkate alarak, fuhuşa teşvik edenler bakımından üst sınırdan ceza takdir edilmesini hukuka aykırı bulmuştur.

Evlenme vaadiyle kandırarak fuhuş yaptırmak-Mağdurun çaresizliğinden yararlanma:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2010/1440 E. 2010/5953 sayılı kararında evlenme vaadinde bulunup, yol giderlerini de karşılayarak Türkiye’ye getirdiği mağdureyi, dönüş parası olmayan mağdureyi ikna ederek fuhuşa teşvik eden failin durumunu değerlendirmiştir. Yargıtay somut olay bakımından cebir ve tehdit kullanmak ya da hile yaparak çaresizliğinden yararlanma ağırlaştırıcı nedenlerinin gerçekleşmediği sonucuna varmıştır. Yargıtay göre çaresiz duruma düşmekten ,hayatını devam ettirmek bir yerde kalmak ve iş bulmak konusunda yapacak bir şeyi olmayan kimseyi anlamak gerektiğini kabul etmektedir. Yargıtay somut olayda mağdurenin üstesinden gelemeyeceği derecede çaresiz bir durum bulunmadığını kabul etmiştir.

Fuhuş Yaptırma Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüt Üyeliği:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2006/10550 E. 2009/9829 sayılı kararında fuhuş yapmak için kurulan örgüte üye olarak, mağdurları temin eden faillerin durumunu değerlendirmiştir. Yargıtay bu kararında; hangi sanığın hangi mağdurun fuhuş yapmasına aracılık yaptığı yahut teşvik ettiğinin ayrıca belirlenmesi, yapılacak belirlemeye göre ceza takdir edilmesi gerektiğini kanaat getirmiştir. Zira cebir ve tehdit uygulanan mağdureler için aracılık eden sanıklar ile kendi istekleriyle fuhuş yapan mağdureler için aracılık yapan sanıkların cezai durumları farklı olacaktır.

Fuhuşa Teşvik-Teselsül-Zincirleme Suç:

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2007/733 E. 2007/2052 sayılı kararında fuhuşa teşvik suçunun teselsülü kapsar nitelikte olduğunu belirtmiş, TCK’nun 43. Maddesi uyarınca cezanın artırılmasını hukuka uygun bulmamıştır.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Fuhuş Suçu Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak veya Dava Açmak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Tümünü Listele
Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Tümünü Listele
Meşru Savunma

Meşru Savunma

Tümünü Listele
Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Tümünü Listele
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Tümünü Listele
Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

Tümünü Listele
Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku