+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

12 Aralık 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu? Öncelikle Hali hazırda güvenlik soruşturmasına başlanmış memur adaylarının soruşturmaları devam edebilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre memuriyet alımlarında memur adaylarına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılarak memuriyete uygun olup olmadıkları belirlenmektedir.  Güvenlik soruşturmasının süresinin ne kadar süreceği net olmadığı için çoğu zaman süreç ile ilgili ve neden sonuçlanmadığı ile ilgili tarafımıza çok fazla soru gelmektedir.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sadece memur adayları hakkında değil, yakın akrabaları hakkında da yapılmakta olduğunda süreç uzayabilmektedir.

Güvenlik Soruşturmasına itiraz edilebilir mi?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olarak sonuçlanan memurlar atandıkları görev yerlerinde göreve başlarken, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olarak sonuçlanan adaylar ise, güvenlik soruşturmasının neden olumsuz olarak sonuçlandığının bildirilmemesi sebebiyle kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemelerinde dava açarak güvenlik soruşturmalarının neden olumsuz sonuçlandığını öğrenmeye ve verilen cevaba göre memuriyete uygun olduklarını ispat etmek zorunda kalmaktadır.

Memuriyette İşe Başlarken Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

29 Kasım 2019 tarihinde resmî gazetede yer alan Anayasa Mahkemesi’nin 2018/73 E. 2019/65 K. Sayılı karar ile birlikte “memuriyet alımlarında güvenlik soruşturması kalktı”, “artık memuriyet alımlarında güvenlik soruşturması yapılmayacak” şeklinde haberlerin çıkmasına sebebiyet vermiştir. Haklı olarak tüm ilgililer güvenlik soruşturması kalkıyor mu sorusunu sormaktalar.  Hemen belirtmek gerekir ki, güvenlik soruşturması kalkıyor mu sorusunun yanıtı hayır.  Memuriyet alımlarında güvenlik soruşturması kalkmamış olup şartlarının, hangi kurumlar tarafından yapılacağının ve nerelerde kullanacağının netleşmesi gerektiği bildirilmiştir

Anayasa Mahkemesi kararı ile;

Madde metninin çok açık ve hangi hususlarda araştırma yapılacağının net olarak belirlenmemiş olması sebebiyle bu maddenin Anayasa’nın 129. Maddesinde yer alan ; memurlar ve kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunma yükümlülükleri getirmesi sebebiyle memuriyet alımlarında kamu görevi görecek olan memurlar hakkında bir takım araştırmaların yapılması ve belli şartların yerine getirilip getirilmediğinin denetiminin kamu görevi sebebiyle zorunlu olduğu kabul edilmektedir. Bu sebepledir ki memur adayları hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması kanun koyucunun taktiri olarak düzenlenmekte ise de araştırmanın hangi koşullarda ve hangi şartlar ile yapılacağının net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Zira bunun aksi özel hayatın gizliliğini ihale girebileceği gibi araştırma koşullarının net olmaması halinde olası kötüye kullanma durumları ile karşılaşılabilmesi sebebiyle bu durumun güvence altına alınması gerekmektedir.

Memuriyet alımlarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı ve araştırmanın ne şekilde yapılacağının net olmadığı tespit edilmiştir.

Güvenlik Soruşturması ile ilgili önemli detaylar

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan tespit ile ortaya çıkan sonuçlar;

1-) İptal edilen madde artık güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmayacağı anlamını taşımamaktadır. Kamu görevi görecek memurların alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devam edecek olup ne şekilde olacağı ve kuralları ile hangi kurumların araştırma yapacağının net olarak belirlenmesi gerekecek, kanun ile belirlenene kadar ise güvenlik soruşturmasının yapılmaması halinde bu kanun çıkana kadar atamaların bekletilmesine sebebiyet verebilecektir.

2-) Güvenlik soruşturmasında elde edilen belge ve bilgilerin ne şekilde kullanılacağı net olarak belirlenerek kötüye kullanma olanağı ortadan kaldırılacaktır.

3-) Güvenlik soruşturmasının ne şekilde yapılacağına dair yeni bir kanun yapılması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

Güvenlik soruşturması kalkmamıştır ayrıca ortaya çıkan sonuçlar geriye dönük olarak işlemeyeceğinden güvenlik soruşturmasına başlanmış memur adaylarının soruşturmaları devam edebilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Hukuk konusundaki uzmanlıklarımızdan yararlanmak için Makalelerimizi okuyabilir, videolarımızı izleyebilir ve daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.  Youtube da yer alan bilgi verici videolarımızı izmelek için lütfen bu linki kullanınız.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele
İyi Hal İle Ceza İndirimi Nedir?

İyi Hal İle Ceza İndirimi Nedir?

Tümünü Listele
Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

Tümünü Listele
Eşe Karşı Yaralama Suçları

Eşe Karşı Yaralama Suçları

Tümünü Listele
İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku