+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

18 Mart 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına itiraz yoluna başvurulabilir. HAGB kararlarına karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulmaz. İtiraz, kararı veren mahkemeye yapılacak, kararı veren mahkeme itirazı yerinde görmezse, itirazı bu kez itiraz mercine gönderecektir.

(İtiraz Mercinin Şekli Değil Maddi Ve Hukuki İnceleme Yapması Gereği)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararın İtiraz

Yargıtay’ın 2013 yılında içtihat değişikliği yapması öncesinde, itiraz merci yalnızca şekli bir inceleme yapmakta, suçun sübut edip etmediğine, cezanın belirlenmesine ilişkin bir inceleme yapamazdı. Başka bir deyişle, itiraz merci kanıtları değerlendiremez, aslında beraat edebilecek durumda olan bir sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldıramazdı. İtiraz merci yalnızca şekli bir inceleme yapmakla yetinebilir, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının şekli şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirirdi. Yargıtay isabetli içtihat değişikliği sonucunda, itiraz merci maddi ve hukuki inceleme yapmak yetkisine kavuşmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.01.2013 Tarih 2012/534 E. 2013/15 Sayılı ilamı ile, incelemenin yalnızca şekli yönden değil,  5271 Sayılı  Ceza Muhakemesi Kanunu’n 267-271. Maddeleri uyarınca hem maddi hem de hukuki yönden yapılması gerektiğine karar vermiş, bu husustaki tartışmalara son vermiştir.

İtiraz merci  gerekli gördüğü takdirde sanık müdafini dinler, gerekli araştırma ve incelemeleri yapar, bağımsız olarak yaptığı maddi ve hukuki değerlendirme sonucunda bir karara varır. İtiraz mercinin,  beraat kararı verilmesi gereğince, HAGB kararının kaldırılması yönünde karar vermesi de mümkündür. Bu halde merci  itirazı kabul eder, HAGB kararını kaldırır. İtiraz merci hükmü kendisi açıklayamaz, dosyayı yargılamayı yapan mahkemeye gönderir.

HAGB kararlarına itiraz yapılması halinde aleyhe bozma yasağı uygulanmayacağından, itiraz mercii hükmü sanık aleyhine de bozabilir. Bu nedenle yapılacak itirazın mahiyeti ve niteliği önemlidir. HAGB itirazı hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için hükmün aykırılığının açıkça ortaya konması gerektiği unutulmamalı, bu hususta hukuki destek alınmalıdır.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına itiraz konusunda daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

 İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tümünü Listele
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Tümünü Listele
ZAMANAŞIMI SÜRESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Tümünü Listele
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Tümünü Listele
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ OLUŞTURAN SOMUT DELİL

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ OLUŞTURAN SOMUT DELİL

Tümünü Listele
Ceza Hukukunda Kast ve Taksir

Ceza Hukukunda Kast ve Taksir

Tümünü Listele
Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Tümünü Listele
Silahla Tehdit Suçu

Silahla Tehdit Suçu

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku