+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Boşanma Davası

Katkı Payı alacağı zamanaşımı

23 Mart 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Katkı payı ve katılma alacağı davasında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Taraflar evliliklerini sona erdirdiğinde, evlilikleri sırasında edinilen mallarının paylaşılması gerekmekte, bu paylaşım, her zaman uzlaşma ile sonuçlandırılamamaktadır. Boşanma sonrasında malların paylaşımı-zamanaşımı konusu anlaşmazlıklar olabilir.

Taraflar arasında geçerli mal rejimi, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ise; açılacak katılma alacağı ya da değer artış payı alacağı davası bakımından zamanaşımı süresi özel olarak yasada düzenlenmemiştir, bu nedenle Yargıtay’ın uygulaması ve tespitleri önem kazanmaktadır. (katılma alacağı ya da değer artış payı alacağı davası hakkında ayrıntılı bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. )

Katkı payı ve katılma alacağı davasında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Bir kısım farklı görüşler olmalasına karşın uygulamada ve güncel Yargıtay kararlarında, kabul edilen görüş, TBK 146. Md ile düzenlenen 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmasıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/375 E. 2013/520 K. 17.04.2013 Tarihli kararı:

B.K.’nun 125.maddesindeki “ bu kanunda başka suretle bir hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir” hükmündeki (her dava) sözcüklerini “bütün alacaklar” şeklinde anlamak gerekir

B.K.’nun 125’inci maddesi, sözleşme veya kanuni borç ilişkisi nitelendirmesine dayanan bir ayırıma gitmemiş, sadece kanunda başka bir düzenleme yoksa diyerek tüm borç kaynaklarından doğan alacaklar için, özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla genel bir zamanaşımı süresi öngörmüştür …

Yukarıda belirtildiği üzere, bu alacak, eşler arasında B.K.’nun genel hükümlerine tabi akdi ilişkiye dayanır. Bu akdi ilişki nedeniyle, B.K.’nun 125.maddesine göre, aksine düzenleme bulunmayan hallerde, her dava (bütün alacaklar) on (10) senelik dava zamanaşımı süresine tabidir.

Söz konusu katkı payı alacağı bakımından, katkı sağlandığı ileri sürülen taşınmazın satın alındığı 02.03.2000 tarihi ile boşanma kararının kesinleştiği 30.06.2004 tarihi arasında, yani evlilik süresince, B.K.’nun 132.maddenin 1.fıkrası 3.bendine göre, zamanaşımı süresi işlemeye başlamayacaktır.

Dolayısıyla, boşanma kararının kesinleştiği 30.06.2004 tarihinden itibaren on (10) senelik zamanaşımı süresi işlemeye başlayacağına göre, eldeki davanın ise 06.11.2006 tarihinde açıldığı gözetildiğinde, katkı payına ilişkin alacak davasının yasal süresinde açıldığının kabulü gerekir.

Yargıtay, anılan Hukuk Genel Kurulu Kararı ile, zamanaşımı süresi başlangıcını, boşanma davasının kesinleştiği tarih olarak kabul edilmiştir.  Yargıtay aynı kararında  zamanaşımı süresi bakımından 6198 Sayılı TBK’nun 146. Md. de düzenlenen  (eski 818 sayılı BK’nun 125. Maddesine tekabül etmektedir.):“Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.” hükmü gereğince 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğini de belirtmektedir.

Yargıtay’ın bu tarihten sonra vermiş olduğu güncel kararlarında da tutarlı biçimde benzer şekilde karar verdiği görülmektedir. Her ne kadar doktrinde ve içtihatlarda farklı görüşlere rastlansa da, mevcut uygulamanın da bu yönde olduğunu söylemek gerekir.

Boşanma Konusundaki Tüm Makalelerimiz için lütfen Tıklayınız.

Daha detaylı bilgi almak veya boşanma davası açmak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Tümünü Listele
ANAYASA MAHKEMESİ “ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA İÇİN TAZMİNAT KARARI”

ANAYASA MAHKEMESİ “ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA İÇİN TAZMİNAT KARARI”

Tümünü Listele
BOŞANMA DAVALARINDA TANIK DELiLi VE ÖNEMİ

BOŞANMA DAVALARINDA TANIK DELiLi VE ÖNEMİ

Tümünü Listele
Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Tümünü Listele
EŞLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINA ÖZEN VE İLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

EŞLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINA ÖZEN VE İLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Tümünü Listele
Özel Günleri Unutmak Boşanma Sebebi Midir?

Özel Günleri Unutmak Boşanma Sebebi Midir?

Tümünü Listele
BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ ÖNLEMLER

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ ÖNLEMLER

Tümünü Listele
Sigortalı Çalışmak Nafaka Almaya Engel Midir?

Sigortalı Çalışmak Nafaka Almaya Engel Midir?

Tümünü Listele