+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali

31 Ağustos 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Ölüme bağlı tasarrufların iptali talepleri uygulamada sıkça karşılaştığımız, birçok davaya konu olan uyuşmazlıklar arasındadır. Ölüme bağlı tasarruflar “hukuki sonuçlarını ölümden sonra meydana getirmesi üzerine yapılan” hukuki işlemlerdir. Bu işlemler çeşitli nedenlerle hukuka aykırı olabilmekte, bu hallerde hukuka aykırı ölüme bağlı tasarruf neticesinde hak kaybına uğrayanlar , bahse konu ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’n  557. Maddesi’nde ölüme bağlı tasarrufların iptali için hangi sebeplerle dava açılabileceği belirlenmiştir.

  • Tasarrufun miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılması
  • Tasarrufun yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılması
  • Tasarrufun içeriği, yüklemeleri ya da bağlandığı koşulların hukuka veya ahlaka aykırı olması
  • Tasarrufun yasa ile öngörülen şekle uygun olmaması
  • Muvazaa ( tarafların gerçekte istememesine rağmen bir hukuki işlemi  yapılmış görüntüsü vermeleri, sahte işlem)  halinde ölüme bağlı tasarrufların iptali mümkündür.

Ölüme Bağlı Tasarrufların iptali Davası

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin davada ispat yükü davacıdadır. Başka bir deyişle, iptal nedeninin gerçekleştiğini davacı ispat etmelidir. Davalının iptal nedeninin gerçekleşmediğini ispat etmesi halinde de dava reddedilecektir.

İptal davasını, tasarrufun iptalinde menfaati bulunan mirasçı veya lehine mal vasiyet edilen mirasçı açabilir. Davalı lehine tasarrufta bulunulan  ve vasiyeti yerine getirme görevlisi olabilecektir.

Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin iptal davası  miras bırakanın son yerleşim yeri olan asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Hak sahibi iptal davasını, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu  öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde açmalıdır.

Miras sözleşmelerinde mirasın açılmasından itibaren on yıl içinde iptal davasının açılması gerekir. Vasiyetler bakımından bu süre vasiyetin açılmasından itibaren on yıldır. Yasa ile belirlenen on yıllık süreler davalıların iyi niyetli olması durumunda geçerlidir. İptal davasının davalıları kötü niyetli ise, dava açma süresi yirmi yıl olarak hesaplanmalıdır.

Miras Hukuk hakkındaki diğer yazılarımıza bu linkten ulabilirsiniz.

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Miras hukuku ile ilgili daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

 İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR?

KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR?

Tümünü Listele
Mirastan Çıkarma ( Iskat ) nedenleri

Mirastan Çıkarma ( Iskat ) nedenleri

Tümünü Listele
Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

Tümünü Listele
Mirasta Denkleştirme

Mirasta Denkleştirme

Tümünü Listele
İzale-i şuyu

İzale-i şuyu

Tümünü Listele
Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Tümünü Listele
MİRASTAN ÇIKARMA ISKAT NEDENLERİ

MİRASTAN ÇIKARMA ISKAT NEDENLERİ

Tümünü Listele
Kişisel Mallar

Kişisel Mallar

Tümünü Listele

Kategori

Miras Hukuku