+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

19 Mart 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Özel belgede sahtecilik suçu TCK’ nun 207. Maddesinde düzenlenmiştir. Günlük hayatta da sıkça karşılaştığımız özel belgede sahtecilik suçu, birçok bakımdan özelik arz eder.

Öncelikle belge kavramından ne almak gerekir? Ceza hukuku neleri belge olarak kabul eder?

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Günlük dilde belge dendiğinde yazılı bir evrak anlaşılmaktadır. Ceza hukukunda ise belge: hukuki sonuç doğurmaya elverişli bir irade beyanını içeren (belirli bir düşünce hukuki ilişki ve vakıayı yansıtan) düzenleyicisinin kim olduğunu da gösteren yazılı evraktır.

Belgenin unsurları:

 • Yazılı olma
 • Hukuki değer taşıyan bir içeriğe sahip olma
 • Düzenleyenin belirli olmasıdır.

Özel belgeler, belge niteliği taşıyan ancak resmi belge niteliği taşımayan belgelerdir. Resmi belgeler kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlenen ve mevzuatla belirlenen unsurları taşıyan belgeler veya yasa ile resmi belge niteliğinde olduğu açıkça kabul edilen ( TCK 210. Md) belgeler olduğuna göre; bu kapsamda görülemeyecek ancak belge olma unsurlarını taşıyan belgeler özel belgelerdir.

TCK’nun 207. Maddesi:

“Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır.”

“Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” Denmektedir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Unsurları

 • Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, fail belgenin sahte olduğunu bilmelidir.
 • Özel belgenin yalnızca düzenlenmesi yeterli değildir; belgenin sahte olduğunu bilen fail, belgeyi kullanmalıdır. Özel belgede sahtecilik suçu bakımından belgenin kullanılması zorunlu bir unsurdur.
 • Özel belgede değişiklik yapılarak suç işlenmişse, yapılan değişikliğin aldatıcı olması gerekir.
 • Özel belgeyi sahte olarak düzenlemek ve kullanmak biçiminde suç işlenmişse, özel belgenin aldatma kabiliyetinin bulunması gerekir.  Zira, aldatma (iğfal) kabiliyeti sahtecilik suçlarının genel unsurudur.
 • Gerçekleştirilen eylem nedeniyle zarara uğrama olasılığı bulunmalıdır. Fiil sonucunda zararın oluşması, mutlak olarak aranmayıp, zarara uğrama olasılığının doğması yeterlidir.
 • Özel belgede sahtecilik suçu, resmi belgede sahtecilikten farklı olarak, fikri sahteciliği kapsamaz. Fikri sahtecilik; belgeyi düzenleyen gerçek olduğu halde, içeriğin gerçeğe aykırı düzenlenmesidir. Oysa özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, bir özel belgenin mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmesi gerekmektedir.
 • Suçun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi, cezayı azaltan bir nitelikli haldir.
 • Resmi belgelerin onaysız fotokopileri özel belge kabul edilmektedir.
 • Özel bir belgenin fotokopisinin suça konu olması halinde, Yargıtay, onaysız fotokopilerin delil vasfı taşımadığını kabul etmektedir. Onaysız fotokopi hukuki sonuç doğurmamakta, yalnızca aslı gibidir onayı ile özel belge olarak kabul edilmektedir. Onaysız özel belge fotokopileri ile gerçekleştirilen eylemler, şartları varsa dolandırıcılık suçunu oluşturabilir.
 • TCK’nun 208. Maddesi özel belgeyi bozma, yok etme ve gizleme eylemlerini de düzenlemiş, fail için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmüştür.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak veya Ceza Davası Açmak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

DANIŞTAY (GÜNCEL) HESAP İŞLETİM ÜCRETİ KARARI

DANIŞTAY (GÜNCEL) HESAP İŞLETİM ÜCRETİ KARARI

Tümünü Listele
Ek Savunma Hakkı Nedir?

Ek Savunma Hakkı Nedir?

Tümünü Listele
Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Tümünü Listele
Kast ve Taksir Hakkında Yargıtay Kararları

Kast ve Taksir Hakkında Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Hükümete Karşı Suç

Hükümete Karşı Suç

Tümünü Listele
Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Tümünü Listele
Meşru Savunma

Meşru Savunma

Tümünü Listele
Davayı Kabul Ve Sonuçları

Davayı Kabul Ve Sonuçları

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku