+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Sosyal Medyadan Hakaret ve Tehdit

16 Nisan 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Sosyal medyanın yaşamımızın bir parçası olduğu , bir çok düşünce ve duyguyu sosyal medya aracılığıyla ifade ettiğimiz, bir çok kişiyle sosyal medya aracılığıyla kurduğumuz bilinen bir gerçektir. Hal böyle olunca sosyal medya sık sık hukukçuların gündemine girmekte, sosyal medyanın aracı olduğu bir çok Hakaret ve Tehdit eylemi davalara konu olmaktadır.

Sosyal Medyadan İsimsiz Hakaret Ve Tehdit

Hakaret ve tehdit sosyal medyanın sıkça aracı olduğu suçlar arasındadır. Sosyal medyada paylaşılan sözler bazen eleştiri kapsamını aşarak hakarete varmakta, bazen de kişiler birbirlerini sosyal medya aracılığıyla tehdit etmektedir.

Bugünkü yazımızın konusu da sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve tehditlerin özel bir türüdür. İsimsiz, belirsiz hakaret ve tehditler suç oluşturur mu?

Sosyal medyada bazen isim vermeksizin hakaret ve tehditlerde bulunulmaktadır. Danıştay bu hususa ilişkin vermiş olduğu önemli bir kararında:

Danıştay 1. Daire,2016/881 E. 2016/1108 K. 22.6.2016 Tarihli kararında

Suçları :

1- Kendisinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüten şikayetçi F1’yı kişisel sosyal medya hesabı (facebook) üzerinden isim belirtmeden tehdit etmek.

2- Kişisel sosyal medya hesabı (facebook) üzerinden isim belirtmeden şikayetçiye hakaret etmek.

İncelenen Karar : Isparta Valiliği İl İdare Kurulunun 17.3.2016 tarih ve 2016/02 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi F1.

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Isparta Valiliğinin 7.4.2016 tarih ve E.2679 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi K1’nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, 1 inci ve 2 nci maddelerde atılı suçlardan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Isparta Valiliği İl İdare Kurulunun 17.3.2016 tarih ve 2016/02 sayılı men-i muhakeme kararının onanmasına, dosyanın karar ekli olarak Isparta Valiliğine, kararın birer örneğinin Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ile şikayetçiye gönderilmesin 22.6.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Anılan karardan herhangi bir isim belirtmeksizin ucu açık biçimde yapılan  belirsiz hakaret ve tehditlerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, hakaret ve tehdit eden ,mağdurun kim olduğunu belirtmemişse hakkında yürütülen soruşturma takipsizlik olarak bilinen kamu davası açılmasına yer olmadığı kararıyla sonlandırılacaktır.

Ancak ilgili kararın, isim belirtmeksizin yapılan her hakaretin ve tehdidin cezasız kalacağı biçiminde anlaşılması doğru olmaz. Zira, her somut olay kendi içinde yeniden değerlendirilir. İsim verilmeksizin o kimsenin net bir şekilde tarifinin yapılması, şüpheye yer bırakmayan imalar, kastedilenin herkes tarafından anlaşıldığı ifadeleri bu kapsamda görmemek gerekir.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Sosyal Medyadan İsimsiz Hakaret Ve Tehdit Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak veya Dava Açmak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Davayı Kabul Ve Sonuçları

Davayı Kabul Ve Sonuçları

Tümünü Listele
DANIŞTAY (GÜNCEL) HESAP İŞLETİM ÜCRETİ KARARI

DANIŞTAY (GÜNCEL) HESAP İŞLETİM ÜCRETİ KARARI

Tümünü Listele
Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Tümünü Listele
Ceza Hukukunda Kast ve Taksir

Ceza Hukukunda Kast ve Taksir

Tümünü Listele
Tehdit Suçu

Tehdit Suçu

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele
Meşru Savunma

Meşru Savunma

Tümünü Listele
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku