+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR?

30 Temmuz 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Kendisine karşı dava açılmış bulunan davalı taraf, asıl davada ileri sürülen taleple bağlantılı taleplerini bir karşı dava ile ileri sürebilir. Karşı davanın en sık karşımıza çıktığı davalar  boşanma davaları ve mal ayrılığı davaları ile takas talep edilen davalar olmakla birlikte, farklı hukuk davalarında da şartları gerçekleşmiş ise, karşı dava açılabilecektir.

KARŞI DAVA NEDİR?

Karşı davanın davacısı ilk itirazlarını, iddia ve savunmalarını, karşı tezlerini karşı dava dilekçesinde belirtir. Karşı davanın davacısı asıl davanın davacısının talebi ile kendi talebi arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklamalı, taleplerini net bir biçimde ortaya koymalı, dayandığı belge ve delilleri de dilekçesine eklemeli yahut celbini( ilgili kurumdan teminini)talep etmelidir.

Karşı Davanın Şartları Nelerdir?

  • Karşı dava açılabilmesi için, asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması,
  • Asıl dava ile karşı davanın aynı yargılama usulüne tabi olması
  • Karşı davada ileri sürülecek talep ile asıl davada ileri sürülecek talep arasında takas veya mahsup ilişkisi bulunması yahut bu davalar arasında bağlantı bulunması gerekir.
  • Karşı davaya karşı, dava açılması mümkün olmadığı gibi, sayılan şartları taşımayan davalar bakımından mahkeme karşı davanın asıl davadan ayrılmasına, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.

Karşı Dava Nasıl İncelenir?

Karşı dava asıl davanın görüldüğü mahkemede, ilgili mahkemenin dosya numarasıyla görülür, ayrı bir  esas numarası verilmez. Mahkeme asıl dava ile karşı davayı birlikte inceleyecek, ön inceleme tahkikat aşamaları müşterek  biçimde (birlikte)  görülecektir.

Asıl dava için yapılan usulü işlemler karşı dava için de geçerli olacaktır.(aksine bir kayıt bulunmuyor ise)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n 134. Maddesi’nde “Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüpkarara bağlanmasına engel oluşturmaz.” Denmektedir. Hükümden de anlaşıldığı üzere, asıl davanın feragat, dava şartı eksikliği, geri alma gibi çeşitli nedenlerle sona ermesi, karşı davayı da sona erdirmez. Karşı davaya ilişkin uyuşmazlık değerlendirilerek, yargılamaya devam edilir. Benzer biçimde karşı davanın sona ermesi de asıl davanın görülemeyeceği anlamına gelmez, asıl davaya ilişkin yargılamaya devam edilir.

Karşı Dava Hangi Süre İçerisinde Açılmalıdır?

Karşı dava, cevap dilekçesi ile veya esasa cevap süresi içerisinde başka bir dilekçe vermek suretiyle açılır.Süresinden sonra açılan karşı davalar, mahkemece asıl davadan ayrılır.

Karşı Dava İçin Yargılama Gideri Ödenir Mi?

Karşı dava açılırken yeni bir dava açılırken olduğu gibi başvuru harcı, dava değerine göre nispi harç alınan hallerde nispi harç gibi gerekli yargılama giderleri yatırılmalıdır. Aksi halde, harcın yatırılmaması nedeniyle dava usulüne uygun açılmamış sayılır. Yargıtay’ın görüşü bu hallerde “karar verilmesine yer olmadığı” kararı verilmesidir. Mahkeme gerekli giderlerin yatırılmamasını re’sen (kendiliğinden gözetecektir. Bu nedenle, karşı davanın süresinde açılmasının yanı sıra gerekli giderlerin yatırılması konusunda da hassas olunmalıdır.

Karşı dava hakkında detaylı bilgi almak veya Karşı Dava açmak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgilerimiz için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

EV İŞLERİNİ YAPMAMAK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

EV İŞLERİNİ YAPMAMAK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Tümünü Listele
Boşanmada Evi Terk Eden Taraf Kusurlu Mudur?

Boşanmada Evi Terk Eden Taraf Kusurlu Mudur?

Tümünü Listele
Misafire İyi Davranmamak Boşanma Sebebi mi?

Misafire İyi Davranmamak Boşanma Sebebi mi?

Tümünü Listele
İnternet Bağımlılığı Boşanma Nedeni Midir

İnternet Bağımlılığı Boşanma Nedeni Midir

Tümünü Listele
ANAYASA MAHKEMESİ “ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA İÇİN TAZMİNAT KARARI”

ANAYASA MAHKEMESİ “ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA İÇİN TAZMİNAT KARARI”

Tümünü Listele
Boşanma Davasında GSM Operatörlerinden İstenebilecek Bilgiler Nelerdir?

Boşanma Davasında GSM Operatörlerinden İstenebilecek Bilgiler Nelerdir?

Tümünü Listele
BOŞANMA DAVALARINDA TANIK DELiLi VE ÖNEMİ

BOŞANMA DAVALARINDA TANIK DELiLi VE ÖNEMİ

Tümünü Listele
ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?

Tümünü Listele