+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Boşanma Davası

Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

17 Eylül 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Davadan feragat etmek demek, herhangi bir hukuki sorun nedeniyle dava açmış kişilerin (davacı) , çeşitli nedenlerle davaya devam etmek istememesi durumunda, davacının yapmak istediği işlemin hukuki karşılığıdır.

Feragat Usulü Ve Sonuçları

Feragat; davacının açmış olduğu davadaki talep sonucundan tümüyle ya da kısmen vazgeçmesidir. Başka bir anlatımla, feragat eden davacı, dava dilekçesinde  yer verdiği taleplerinin bir kısmı ya da tamamından vazgeçmektedir.

Feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n  307. Maddesi’nde düzenlenen bir taraf işlemidir ve hüküm kurulmadan davaya son vermektedir.

Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Davadan Feragat Etme Nasıl Yapılır?

Davasından feragat etmek isteyen davacı,  yazılı ya da sözlü feragat beyanında bulunabilir.

  • Sözlü feragat duruşma sırasında, duruşma tutanağına geçilmek suretiyle yapılır. Mahkemece yapılan keşif sırasında, feragat beyanı, keşif tutanağına yazılması ve davacı tarafından imzalanması halinde de geçerli olur.
  • Yazılı feragat ise uygulamada yaygın olarak görülen feragat şeklidir.  Davacılar celse arasında, mahkeme kalemine giderek davalarından feragat etmek istediklerini belirtilen dilekçelerini sunarlar.  Mahkeme kalemince, davacının kimlik tespiti yapılması ve imzasının alınması ile işlem son bulur (Davacılar kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır).
  • Duruşma sırasında yazılı bir dilekçe ile feragat beyanının bildirilmesi de mümkündür. Bu halde feragat beyanı tutanağa dercedilir  ya da ara karar olarak belirtilir.

UYAP sistemi aracılığıyla taraflar, ilgililer ve vekilleri, güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgeleri ilgili mahkemeye ya da hukuk dairesine gönderebilmektedir. HMK ve HMK yönetmeliği uyarınca, UYAP üzerinden belge gönderilebilir ve diğer tüm işlemler yapılabilir. Şu halde, feragat dilekçesinin UYAP üzerinden gönderilmesine de bir engel bulunmamaktadır. Dosyayı hali hazırda takip eden avukatınızdan feragat işlemini UYAP üzerinden yapmasını rica edebilirsiniz. Ancak dava için vermiş olduğunuz vekaletname feragat yetkisi içermiyorsa, avukatınız bu işlemi UYAP üzerinden gerçekleştiremeyecektir.

Feragat Etme İşleminin Özellikleri Nelerdir?

  • Feragat, karşı tarafın ya da mahkemenin kabulüne bağlı değildir.
  • Feragatten dönme mümkün değildir.
  • Kısmen feragat yapılıyorsa feragat edilen kısım dilekçede ya da ilgili tutanakta açıkça gösterilir.
  • Feragat şarta bağlı yapılamaz. Feragat beyanı kayıtsız şartsız olmalıdır.
  • Feragat kesin hüküm gibi sonuç doğuracaktır. Yalnızca usule aykırılık ve (davacının) irade bozukluğu bulunduğu iddiası ile, feragatin iptali istenebilir.
  • Hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada feragat işlemi yapılabilir.

Davadan Feragat Etme Sonucunda Yargılama Giderleri Hangi Tarafa Yükletilir?

Feragat beyanında bulunan taraf davada aleyhine hükmedilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir. Kısmi feragat yapılmışsa, yargılama giderleri feragat edilen kısma göre belirlenir.

Harçlar Kanunu’n 22. Maddesi’ne göre, davadan feragat eden davacı karar ve ilam harcının 2/3’sini ödeyecektir. Feragat delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın yerine getirilmesinden önce yapılırsa, tarife ile belirlenen vekalet ücretinin yarısına; daha sonra yapılmışsa tamamına hükmedilir.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Davadan Feragat Etmek konusunda daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Tedip Hakkı – Yargıtay Kararı

Tedip Hakkı – Yargıtay Kararı

Tümünü Listele
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Tümünü Listele
Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Tümünü Listele
Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Tümünü Listele
BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ ÖNLEMLER

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ ÖNLEMLER

Tümünü Listele
Misafire İyi Davranmamak Boşanma Sebebi mi?

Misafire İyi Davranmamak Boşanma Sebebi mi?

Tümünü Listele
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele