+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ ÖNLEMLER

31 Ağustos 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Boşanma Davası Sırasında Alınabilecek Geçici Önlemler, boşanma davaları sırasında, eşlerin ve müşterek çocukların boşanma sürecinden zarar görmesini engelleyebilir. Türk Medeni Kanunu boşanma gerçekleşene dek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları engellemek üzere, bazı geçici tedbirlerin alınabileceğini öngörmektedir. Boşanma Davası Sırasında Alınabilecek Geçici Önlemler ile ilgili;

Türk Medeni Kanunu’n 166. Maddesi’nde:

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” Denmektedir.

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ ÖNLEMLER NEDİR?

MAL VARLIĞINA İLİŞKİN ALINABİLECEK TEDBİRLER NELERDİR? (İHTİYADİ TEDBİR )

Boşanma davalarında mal varlığına ilişkin tedbir alınması usulü kaldırılmıştır. Mal varlığına ilişkin alınacak tedbirler mal ayrılığı davaları kapsamında olduğundan boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesi tarafından reddedilmektedir. Mal varlığına ilişkin  bir tedbir alınmasını  isteyen, örneğin, diğer eşin satmasından endişe duyulan bir taşınmaz  üzerine ihtiyadi tedbir konulmasını isteyen eş malların tasfiyesi konulu davada tedbir talebinde bulunabilir. Boşanma davasının görüldüğü mahkemeden istenecek ihtiyadi tedbir talepleri reddedilmektedir.

KONUT HAKKINDA ALINACAK TEDBİRLER NELERDİR?(KONUTUN EŞE ÖZGÜLENMESİ)

Boşanma davası açıldığında herhangi bir geliri olmayan kadın/ erkek mülkiyeti eşine ait olan evin boşanma davası bitene kadar kendisine özgülenmesini isteyebilir. Uygulamada, özellikle ortak konutun ihtiyaç içinde bulunan eşe özgülendiği görülmektedir.

Konutun özgülenmesi yönünde tedbir kararı verilmesi bakımından özgüleme isteyen eşin kusuru önem taşımaz. Başka bir deyişle  boşanmada kusurlu olduğu anlaşılan  eş de, ihtiyaç halinde konutun kendisine özgülenmesini isteyebilir.

NAFAKAYA İLİŞKİN GEÇİCİ TEDBİRLER NELERDİR? (TEDBİR NAFAKASI)

Boşanma sürecinde alınan  geçici önlemlerden  biri de tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakasına uygulamada sıkça başvurulmaktadır. Boşanma davasının görüldüğü mahkeme, davanın açılmasından sonra davanın sona ermesine kadar geçen sürede ihtiyaç sahibi eş ve müşterek çocuklar lehine makul miktarda nafaka ödenmesine karar verir.

Tedbir nafakasının icraya konu edilmesi mümkündür. Eşlerin cinsiyeti ve kusur durumunun tedbir nafakasına hükmedilmesinde bir etkisi bulunmamaktadır.

VELAYETE İLİŞKİN  GEÇİCİ TEDBİRLER NELERDİR? (GEÇİCİ VELAYET)

Bilindiği üzere, velayete ilişkin karar mahkemece yapılan araştırmalar neticesinde, boşanma kararıyla birlikte verilmektedir. Ancak, boşanma sürecinde çocukların durumunun netliğe kavuşması, resmi işlemlerde kolaylık sağlanması açısından  dava sonuçlanıncaya kadar  çocukların velayetinin eşlerden birine verilmesi istenebilir. Mahkeme geçici velayet hususunda karar verirken, geçici velayet hakkı verilmeyen eş ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki de tesis eder. Başka bir deyişle, geçici velayet verilmeyen eşin hangi gün ve saatlerde müşterek çocuğu görebileceğine ilişkin  geçici bir hüküm tesis ederek bu hususu da düzenler.

Boşanma Konusundaki Tüm Makalelerimiz için lütfen Tıklayınız.

Boşanma Davası Sırasında Alınabilecek Geçici Önlemler hakkında daha detaylı bilgi almak veya boşanma davası açmak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Eşe Karşı Yaralama Suçları

Eşe Karşı Yaralama Suçları

Tümünü Listele
ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?

Tümünü Listele
Süresiz Nafakaya Meclis Dur Diyor

Süresiz Nafakaya Meclis Dur Diyor

Tümünü Listele
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Tümünü Listele
Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Tümünü Listele
Erkeğe Yoksulluk Nafakası Ödenir Mi?

Erkeğe Yoksulluk Nafakası Ödenir Mi?

Tümünü Listele
NİŞANLANMA EVLENMEYE ZORLAMA HAKKI VERİR Mİ?

NİŞANLANMA EVLENMEYE ZORLAMA HAKKI VERİR Mİ?

Tümünü Listele
Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tümünü Listele