+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

WhatsApp Kayıtları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

15 Kasım 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

WhatsApp kayıtları teknolojinin gelişmesi ile birlikte önemini arttırmaktadır. Bulunduğumuz dijital dönemde iletişim çeşitlenmiş, yazılı mesajlar, ses kayıtları, fotoğraflar ve videolar WhatsApp üzerinden gönderilmeye başlanmıştır. WhatsApp paylaşımları arttıkça ve WhatsApp ile yapılan iletişim de sıklaştıkça, WhatsApp görüşmelerin delil niteliği taşıyıp taşımadığı sorusu gündeme gelmiştir. Biz hukukçular da sık sık ” WhatsApp Yazışmaları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi? ” “WhatsApp Kayıtları Mahkemeye Sunalabilir Mi? ” ” Eşimin WhatsApp yazışmalarını yakaladım ne yapmalıyım? ” gibi sorularla karşılaşmaktayız.  Bu konudaki açıklamalarımızı sadece WhatsApp kayıtları olarak değil, aynı amaçla kullanılan Telegram, Signal, Viber, Skype, WeChat, Google Hangouts, Facebook, Twittter, Instagram, Houseparty vb tüm sosyal medya iletişim uygulamaları ve email için de düşünebilirsiniz.

WhatsApp Kayıtları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Boşanma davalarında herhangi bir delilin mahkemeye sunulması bakımından en önemli kriterimiz hukuka uygunluktur. Boşanma davasında dosyaya sunacağımız deliller mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmalıdır. Çünkü, hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınmaz ve ispat vasıtası olarak kullanılamazlar.

Hukuka uygunluk bakımından WhatsApp kayıtları veye WhatsApp yazışmaları için bir genelleme yapılmamalıdır. İspat için dosyaya sunulan yazışmanın nasıl ele geçtiği bu bakımdan önem taşır. Örneğin; eşinizle yaptığınız yazışmalarda, eşiniz size WhatsApp üzerinden hakaret etmiş ya da sizi tehdit etmişse, bu yazışmalar mahkemede eşiniz aleyhine delildir. Kendi telefonunuzdaki bu WhatsApp kayıtları mahkemeye sunulabilir, hiçbir sakınca yoktur. Bu kayıtlar özel hayatın gizliliği kuralını da ihlal etmez.

Aldatma vakalarında ise;  eşinizin telefonunu gizlice karıştırmanız,  özel hayatın gizliliğini ihlal teşkil edeceğinden hukuka aykırı elde edilmiş delil kapsamında görülebilir. WhatsApp kayıtları bakımından bu kayıtları nasıl elde ettiğiniz önemlidir.

Yargıtay Hukuk Dairesi 2016/14742 E. 2017/2577 K. 07.03.2017 Tarihli kararında;

5271 Sayılı CMK’ nun 206/2-a maddesinde “ortaya konulması istenilen delilin, kanuna aykırı olarak elde edilmesi halinde reddolunacağı” düzenlendiği gibi Anayasa’nın 38. maddesinin altıncı fıkrasında, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıkça hükme bağlandığından ve bu Anayasal kural, her ne kadar, ceza yargısına dair gibi görünse de, tüm yargı çeşitleri, bu arada adlî yargı bütünü içinde yer alan hukuk yargısı bakımından da geçerlilik taşıyan bir düzenleme konumunda olduğu, yargısal uygulamalarda kabul edilmiştir.

Burada sözü geçen hukuka aykırılıklardan birisi de özel hayata yapılan haksız müdahaledir. Ancak özel hayatın gizliliği diye ifade edilen ve sadece bireyi ilgilendiren alana hiçbir şekilde müdahale edilemez. Örneğin, kişinin özel hayatı cinsel yaşamı böyledir. Hayatın bu gizli alanı ihlal edilerek bir delil elde edilmiş ise, bunu kim, nasıl ve hangi amaçla elde etmiş olursa olsun söz konusu delil ceza mahkemesinde delil olarak kullanılamaz. Zira, hayatın gizli alanı bir delil elde etme yasağı teşkil eder.” Denmektedir.

Ancak, GSM operatörlerinden arama sıklığının ve SMS kısa mesaj içeriklerinin tespiti her zaman mümkündür ve GSM operatöründen istenen bu kayıtların hukuka uygun deliller olarak mahkemeye sunulmasında da hiçbir engel yoktur.

Bu konu ile ilgili aşağıdaki makalemiz de ilginizi çekebilir.

Boşanma hakkında kaleme aldığımız diğer makalelere ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

İnternetten elde edilen kayıtların delil olarak kullanılması ve Boşanma ile ilgili aklınıza takılan soruların yanıtları ve Uzman Boşanma Avukatına danışmak için bizi arayabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimizi için tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Tümünü Listele
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Tümünü Listele
Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Tümünü Listele
Ziynet Eşyaları Kadının Mıdır?

Ziynet Eşyaları Kadının Mıdır?

Tümünü Listele
Boşanma İddet Süresi ve Kaldırma Usulü

Boşanma İddet Süresi ve Kaldırma Usulü

Tümünü Listele
ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?

Tümünü Listele
Misafire İyi Davranmamak Boşanma Sebebi mi?

Misafire İyi Davranmamak Boşanma Sebebi mi?

Tümünü Listele
Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Tümünü Listele