+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

EŞLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINA ÖZEN VE İLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

6 Ağustos 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

EŞLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINA ÖZEN VE İLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?
YARGITAY KARARI

Evlilik birliği taraflara birçok hukuki sorumluluk yükler. Bu sorumluluklardan bir kısmı çocuklara ilişkin sorumluluklardır. Evlilik birliğinde eşler yalnızca müşterek çocuklara karşı değil, diğer eşin başka anne ya da babadan doğan çocuklarına karşı da sorumludurlar.

Türk Medeni Kanunu’n 338. Maddesi’nde:

“Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.” Denmektedir.
Yasa ile açıkça düzenlendiği üzere eşler ergin olmayan üvey çocuklarına karşı da sorumludurlar. Üvey çocuğuna karşı olumsuz davranışlar gösteren ya da velayet hakkı sahibi eşine üvey çocuğun bakımı hususunda yardımcı olmayan eş yasal yükümlülüklerine aykırı davranmıştır ve “kusur” ludur. Üvey çocuklara karşı gösterilen olumsuz davranışlar boşanma davalarına konu edildiğinde yükümlülüğünü ihlal eden eş kusurlu görülecektir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/3628 E. 2004/4542 K. 08.04.2004 Tarihli kararında:

“ ÖZET : Türk Medeni Kanununun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan hadiselerde tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesi isabetsizdir.(4721 S. K. m. 174/1, 175, 338/1)
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.

2-Türk Medeni Kanununun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan hadiselerde tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat ( TMK. m. 174/1 ) ve yoksulluk nafakası ( TMK. 175 ) verilmesi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın 2. bentte gösterilen sebeple maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin 1. bentte yazılı nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.04.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.” Denmektedir.

Boşanma Konusundaki Tüm Makalelerimiz için lütfen Tıklayınız.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz. 

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Katkı Payı alacağı zamanaşımı

Katkı Payı alacağı zamanaşımı

Tümünü Listele
İnternet Bağımlılığı Boşanma Nedeni Midir

İnternet Bağımlılığı Boşanma Nedeni Midir

Tümünü Listele
Çocuk İstememek Mahkeme Tarafından Boşanma Sebebı̇ Sayıldı

Çocuk İstememek Mahkeme Tarafından Boşanma Sebebı̇ Sayıldı

Tümünü Listele
KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR?

KARŞI DAVA NEDİR NASIL AÇILIR?

Tümünü Listele
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Tümünü Listele
WhatsApp Kayıtları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

WhatsApp Kayıtları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Tümünü Listele
2. YARGI PAKETİ VE NAFAKA

2. YARGI PAKETİ VE NAFAKA

Tümünü Listele
NİŞANLILIK SONA ERDİĞİNDE HANGİ HEDİYELER İADE EDİLİR?

NİŞANLILIK SONA ERDİĞİNDE HANGİ HEDİYELER İADE EDİLİR?

Tümünü Listele