+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Fuhuş Suçu Nedir?

21 Ocak 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Fuhuş Suçu , bir kimsenin para karşılığında başka bir kimse ile cinsel ilişki yaşaması suçudur. Fuhuş suçu TCK’nun 227. Maddesinde “Genel Ahlaka Karşı Suçlar “ bölümünde düzenlenmiştir.

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş suçu ile ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki; fuhuşun tanımından ileri gelmektedir. Fuhuş eyleminden bahsedebilmek için cinsel ilişkinin mutlaka para karşılığı gerçekleşmesi gerekmektedir. İlişkinin evli ya da bekar kişiler arasında, toplumsal normlara uygun ya da aykırı biçimde gerçekleşmesi ceza hukukunu ilgilendirmemektedir. Ancak; kanun koyucu cinsel ilişkinin para karşılığı yaşanmasının, toplumsal ahlakı tehdit ettiği düşüncesinden hareketle fuhuşa ilişkin özel yaptırımlar getirmiştir.

Fuhuş suçuna ilişkin ikinci önemli nokta; fuhuşun yapan kişi bakımından suç olmamasıdır. Kanun koyucu fuhuşu yapan kişiyi değil, fuhuşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden, fuhuş için yer temin eden kişiyi cezalandırmayı uygun bulmuştur.

TCK 227. Md.de, bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran veya fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede çocuğu fuhuşa teşvik etme ve yetişkinler için suçu ağırlaştıran nedenler belirlenmiştir.

(Çocuğu fuhuşa teşvik etme için sitemizde yer alan makalemizi okuyabilirsiniz. )

Fuhuş Suçu ile ilgili önemli bilgiler

  • Fuhuş yapan kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılacaktır.
  • Cebir veya tehdit kullanılarak, hile ile çaresizliğinden yararlanılarak, bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında verilecek ceza, yarısından iki katına kadar artırılacaktır. Mağdurun çaresiz durumunun farklı sebepleri olabilir; ancak fail mağduru bu çaresiz durumdan fuhuş dışında bir yolla kurtulamayacağına ikna etmelidir.
  • Suçun, eş, üstsoy, kayın, üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.
  • Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.
  • Fuhuşa sürüklenen kişi yasa gereği tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulacaktır.
  • Tüzel kişilerin suç teşkil eden eylemleri, karşısında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecektir.
  • Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları para cezasına çevrilmez.
  • Fuhuş suçunun temel şekli bakımından, şartları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararı verilebilir.
  • Fuhuş suçu şikayete tabi değildir. Bir şikayet süresi bulunmadığı gibi, şikayetten vazgeçme de davanın düşmesi sonucunu doğurmaz.
  • Fuhuş suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

(Konu hakkındaki Yargıtay kararları için sitemizde yer alan yazımızı okuyabilirsiniz.)

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Fuhuş Suçu Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak veya Ceza Davası Açmak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Tümünü Listele
İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Tümünü Listele
Ek Savunma Hakkı Nedir?

Ek Savunma Hakkı Nedir?

Tümünü Listele
Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tümünü Listele
Çocuğa Karşı Şiddet Suçu

Çocuğa Karşı Şiddet Suçu

Tümünü Listele
Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku