+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

5 Nisan 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Eşler ister noter huzurunda akdettikleri bir mal ayrılığı sözleşmesi ile mal ayrılığı rejimine geçmiş olsun, ister mallarını yasal mal rejiminin mal ayrılığı olduğu dönemde edinmiş olsun (01.01. 2002  öncesi), aralarında mal ayrılığı rejimi geçerli olduğunda dahi, diğer eşin mal varlığına yapmış oldukları katkıyı talep edebilecekleri kabul edilmektedir.Talepte bulunan eşin yaptığı katkının bağışlama niteliğinde olmaması bu bakımdan önem taşır. Zira, bağışlama kastı ile yapılan katkıların iadesi istenemeyecektir.

Mal Ayrılığı Rejimi

Yargıtay içtihatlarından ;

  • Mal ayrılığı rejimi olsa dahi yapılan katkının talep edilebileceği
  • Yapılan katkının talep edilmesi için, bu katkının bağışlama kastıyla yapılmadığının anlaşılması gerektiği
  • Yapılan katkının birlikte mal alma amacıyla yapılması gerektiği
  • Yapılan katkının mutlaka parasal bir değer olarak belirlenebilir olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay’ın mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu evliliklerde katkı payı talebini haklı gördüğü önemli bir güncel kararları sizler için derledik:

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/11647 E. 2015/20164 K. 11.11.2015 Tarihli kararında:

“Dosya arasında davacı kadının Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde çalışmasına ilişkin bordrolar olmasına rağmen davalı erkeğin çalışmalarına ilişkin kayıtlar bulunmamaktadır. Mahkemece yapılacak iş, davacı tarafın evlenirken takıldığını belirttiği ziynet eşyalarından ne kadarı ile arsa alımına katkıda bulunduğunun kendisinden de sorularak saptanması, ayrıca davalı yanın kabulünde de bulunan davacı kadının ve davalının gelir getirici çalışmaları hususunda gerekli araştırmaların yapılması, gerektiğinde bilirkişiden ek rapor alınarak taraf iddia ve savunmaları doğrultusunda yukarıda belirtilen ilkeler de dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde davacının katkı payı miktarının belirlenmesi, varsa kalan ziynet alacağı yönünden de olumlu olumsuz hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 07.06.2000 Tarihli bir kararında ise; birlikte malik olma amacı ile  edinilen taşınmazın  davalının anlaşmaya aykırı davranarak üzerine alması sebebiyle, tazminat ödemekle yükümlü olacağı kabul edilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2-959/972 E.  07.06.2000 Tarihli kararında :

Dosyadaki delil ve belgelerden, davacının 1968 de sattığı daireden elde edilen para ile kendisine intikal eden miras payını ve ayrıca bozdurulan ziynetlerin bedelini davalıya verdiği ve kocanında bu paraları dava konusu taşınmazların alımına katarak mal edindiği açıktır…

Bu durumda, dava hukuksal nitelikçe; davacı eşin parasal değerleri vermesinde, dava konusu taşınmazların kocası adına alınmasına katkıda bulunmaktan ziyade, bu taşınmazlarda “Birlikte Malik olma”nın amaçlandığı, tarafların bu irade biçimi ile akdi kurduklarının kabulü gerekir. Hal böyle olunca davalının, anılan anlaşmaya aykırı davranması sonucu taşınmazları kendi üzerine alan davalıdan tazminat isteyebileceğinde kuşku ve duraksamaya yer yoktur.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/ 12734 E. 2015/21008 K.  23.11.2015 Tarihli kararında:

Mal ayrılığı rejiminde; eşler kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hakkına sahiptir ve mallarının idaresi kendisine aittir (TKM m. 186/1). Her birinin malları, geliri ve kendi kazançları yine kendilerine ait kişisel mallarıdır (TKM m. 189). Kadın veya kocanın, mal rejiminin devamı sırasında diğerinin edindiği malvarlığına katkısı nedeniyle katkı payı alacağı isteğinde bulunabilmesi için mutlaka para ya da para ile ölçülebilen maddi veya hizmet değeriyle katkıda bulunması gerekir. Mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde satın alınan tasfiyeye konu mala çalışma karşılığı elde edilen gelirlerle (maaş, gündelik, kar payı vs gibi) katkıda bulunulduğunun ileri sürüldüğü durumlarda; çalışarak, düzenli ve sürekli gelire sahip eşin, aksi kanıtlanmadıkça, yapabileceği tasarruf oranında katkıda bulunduğunun kabulü gerekir. Yargıtay’ın ve Dairemizin devamlılık gösteren uygulamaları da bu yöndedir.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Mal ayrılığı rejiminde yapılan katkıların istenmesi Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak veya Dava Açmak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

MİRASTAN ÇIKARMA ISKAT NEDENLERİ

MİRASTAN ÇIKARMA ISKAT NEDENLERİ

Tümünü Listele
Meşru Savunma

Meşru Savunma

Tümünü Listele
HAKARET SUÇUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

HAKARET SUÇUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Tümünü Listele
Ek Savunma Hakkı Nedir?

Ek Savunma Hakkı Nedir?

Tümünü Listele
Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş Suçu Nedir?

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele
İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku