+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

6 Ağustos 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri yasalara uygun ve meşru görüntüsü verilerek ekonomik sisteme dahil edilmekte, böylelikle hukuka aykırı biçimde kazanç elde edilmektedir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin ekonomik sisteme dahil edilmesi ile,kazanç elde etmenin yanısıra  suç delilleri de gizlenebilmekte, bir çok suç örtbas edilmektedir.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, Türk Ceza Kanunu’n  282. Maddesi’nde tanımlanmış ve detaylandırılmıştır.

TCK 282. Maddesi’nde:

“ Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan mal varlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır.

Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu mal varlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.” Denmektedir.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçunun Temel Özellikleri

  • Suçun fail herkes olabilir. Yasada suçun faili bakımından bir sınır getirilmemiştir. Ancak; suç kamu görevlisi ya da belli bir meslek sahibi kişi tarafından mesleğin icrası sırasında işlenirse,verilecek ceza artırılır.
  • Suçun bir tüzel kişi tarafından işlenmesi olanaklı değilse de, tüzel kişi yararına işlenmesi mümkündür. Bu halde, fail, tüzel kişi adına suçu işleyen gerçek kişilerdir.
  • Suça konu olan mal varlığı değerlerinin hangi suç aracılığıyla elde edildiği ya da mahiyeti önemli değildir. Başka bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilmiş olması yeterlidir. Alt sınır altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren  suçlara konu olan mal varlığı değerleri de  bu kapsamdadır.
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama özel kastla işlenebilen bir suçtur. Fail suçtan kaynaklanan ekonomik değerlerin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak  maksadıyla, özel kast ile  bu suçu işleyebilir.

Suçu Ağırlaştıran Nedenler

TCK 282. Maddesi’nde düzenlenen suçun  kamu görevlisi ya da belli meslek sahibi kişi tarafından mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde  verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. Kamu görevlileri, TCK’nun 6. Maddesi’nin (c) bendinde öngörülen “kamusal faailiyet”  ölçütüne göre belirlenir.

Belli bir meslek sahibi olma ve mesleğin icrası sırasında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama halinde de ceza yarı oranında artırılmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu ağırlaştırıcı neden bakımından mesleğin türü önem taşımaz. Belli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılması yeterli görülür.

Bir diğer ağırlaştırıcı neden, suçun suç işlemek için kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halidir. Bu halde failin,suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ya da örgüte üye olmak suçlarından ayrıca cezalandırılması mümkündür.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Aklama Suçun Yaptırımı

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçunu işleyen fail,  üç yıldan yedi yıla kadar hapis, ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Hapis cezası  alt sınır olan iki yıl olarak belirlenmişse ertelenmesi mümkündür.

Etkin Pişmanlık

TCK 282 gereğince,  bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce, suç konusu mal varlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan  veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini sağlayan  kişi hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Yasa gereğince kovuşturma başlamadan (iddianame kabul edilmeden)  suç konusu mal varlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan, bulunduğu yeri yetkililere bildiren kişiye ceza verilemeyecektir.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

 Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Konusunda Daha detaylı bilgi almak  için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Tümünü Listele
Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Tümünü Listele
Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Tümünü Listele
Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Tümünü Listele
Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Uzlaşmalı Mıyım? Uzlaştırmanın Faydası Nedir?

Tümünü Listele
Eşe Karşı Yaralama Suçları

Eşe Karşı Yaralama Suçları

Tümünü Listele
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz

Tümünü Listele
KAMU DAVASININ ERTELENMESİ NE DEMEKTİR? KOŞULLARI NELERDİR?

KAMU DAVASININ ERTELENMESİ NE DEMEKTİR? KOŞULLARI NELERDİR?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku