+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Tenkis Davası

31 Ağustos 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Tenkis davası yalnızca saklı paylı mirasçılar tarafından açılabilir. Miras bırakanın sağlığında mal varlığı üzerinde dilediği gibi tasarruf etmesi, miras hukukunda genel kuraldır. Miras bırakan sağlığında mal varlığını dilediği gibi devredebilmekte, bağışlayabilmekte, mal varlığı üzerindeki tasarruf imkanlarından faydalanabilmektedir ancak, miras bırakanın tasarruf hakkı ,saklı paylı mirasçıların saklı pay oranı ile sınırlıdır.  Mirasçıların dokunulamayan yasal miras oranı, mirasçının saklı payı olarak tanımlanmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’n 506. Maddesi ile  saklı paylı mirasçıların kimler olduğu ve saklı pay oranları  belirlenmiştir. Miras bırakanın altsoyu, anne-babası ve sağ kalan eşi   saklı payı olan mirasçılardır. Medeni   Kanunda 2007 yılında yapılan değişiklikle kardeşlerin, 1/8 olarak belirlenen saklı payı kaldırıldığından, kardeşler saklı paylı mirasçılar arasında yer almamaktadır.

Miras bırakan saklı paylı mirasçıların, yasa ile belirlenen saklı payını ihlal eden bir tasarrufta bulunmuşsa, mirasçı tenkis davası açmak suretiyle, ihlalin giderilmesini isterler.

SAKLI PAY ORANLARI NASIL BELİRLENİR?

İhlali ile tenkis davasının konusunu oluşturan saklı pay oranları nasıl belirlenir? Bir başka deyişle, mirasçılar saklı payın ihlal edip edilmediğini hangi oran üzerinden değerlendirebilir?

  • Altsoy için yasal miras payının yarısı,
  • Anne-baba için yasal miras payının dörtte biri,
  • Sağ kalan eş için, yasal miras payının tamamı saklı pay olarak belirlenmiştir. Sağ kalan eş tek başına ya da üçüncü zümreyle birlikte mirasçıysa, yasal miras miras payının dörtte üçü saklı pay olarak belirlenmiştir.

TENKİS DAVASININ TARAFLARI KİMLERDİR?

Tenkis davasını yalnızca saklı paylı mirasçılar açabilirler. Saklı payı olan mirasçı fiil ehliyetine sahip değilse, mirasçının kanuni temsilcisi tenkis davası açmaya yetkilidir.

Tenkis davası, saklı pay ihlal edilmek suretiyle lehine kazandırmada bulunulan kişiye  karşı açılır. Örneğin miras bırakan , saklı payı ihlal eder biçimde bir bağışlama da bulunmuş ise, tenkis davası bağışlamada bulunulan kişiye karşı açılacaktır. Lehine kazandırmada bulunulan kimse mirasçı olabileceği gibi, üçüncü bir kişi de olabilir. Kazandırma yapılan kişinin ölmüş olması halinde, dava mirasçılarına karşı açılabilir.

TENKİS DAVASI HANGİ SÜRELERDE AÇILABİLİR?

Tenkis davası açma hakkı mirasçıların saklı paylarının ihlal edildiğini öğrendikleri tarihten itibaren  bir yıldır. Vasiyetnamelere ilişkin açılacak davalarda süre, vasiyetnamenin açılmasından itibaren, diğer tasarruflar hakkında on yıl geçmekle düşer. Burada bir yıllık süre mirasın açılmasından önce işlemez.

Tenkis davasının tabi olduğu bir ve on yıllık süreler niteliği itibariyle zamanaşımı değil hak düşürücü sürelerdir.

TENKİS DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Tenkis davasında yetkili mahkeme ölenin son yerleşim yeri ,mahkemesi  görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Bu konu ile ilgili diğer yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Miras Hukuku, Tenkıs Davası, Saklı Paylı Mirasçılar veya Mirastan Çıkarma ( Iskat ) hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Tümünü Listele
Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi

Tümünü Listele
MİRASTAN ÇIKARMA ISKAT NEDENLERİ

MİRASTAN ÇIKARMA ISKAT NEDENLERİ

Tümünü Listele
Mirasta Denkleştirme

Mirasta Denkleştirme

Tümünü Listele
Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

Mal ayrılığı katkı payı istenir mi?

Tümünü Listele
Mirastan Çıkarma ( Iskat ) nedenleri

Mirastan Çıkarma ( Iskat ) nedenleri

Tümünü Listele
İzale-i şuyu

İzale-i şuyu

Tümünü Listele
SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI NEDİR?

SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI NEDİR?

Tümünü Listele

Kategori

Miras Hukuku