+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Ceza kanununda cinsel taciz suçu

16 Mayıs 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

Bir kimsenin, bir kimseyi cinsel içerikli olarak yapılan hareketler ile cinsel açıdan istek ve arzularını gidermek maksadıyla, (fiziksel bir temas olmaksızın genellikle sözlü olarak) rahatsız eden hareketlerde bulunması cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Tacizin kelime anlamı da “tedirgin etme, huzursuz  etme, rahatsız etme” dir.  Cinsel taciz suçu karşı tarafın kendisine bu yönde davranışları onaylamamasına ve istememesine rağmen şüphelinin eylemini gerçekleştirmesi yahut devam etmesi mevcuttur.  Cinsel taciz suçunun birçok biçimde gerçekleştirilmesi mümkündür; yasanın kapsamı bu anlamda geniştir. Ancak; bu davranışların fiziksel temas içermemesi halinde cinsel taciz suçundan bahsedilebilecektir. Zira fiziksel temas olması halinde suçun niteliğinin değişecek olması sebebiyle fiziksel temas ayırt edici bir özelliktir.

Günlük yaşamda cinsel amaçlı bazı dokunmalar için de cinsel taciz ifadesi kullanıldığı görülmektedir. Ancak  bu kullanım ,ceza hukuku anlamında ki cinsel tacizin karşılığı değildir. Cinsel amaçlı dokunma ve temas içeren eylemler ceza hukuku anlamında cinsel taciz suçu kapsamında değildir. Bu eylemler, Türk Ceza Yasası’nda düzenlenmiş başkaca cinsel  suçlara  (cinsel istismar, cinsel saldırı gibi) vücut verir ve yaptırımları daha ağırdır.

Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Taciz Suçu

Bir kişiye karşı cinsel içerikli sözler söyleme, laf atma, telefonla mesaj atma ya da ,arama, sesli-görüntülü iletiler gönderme  cinsel taciz suçu kapsamına giren fiillerdir. Yargıtay’ın cinsel taciz kabul ettiği birkaç örnek eylem cinsel taciz suçundan ne anlaşılması gerektiğini kolaylaştıracaktır.

Cinsel Taciz Hakkında Yargıtay  Karar Ve Görüşleri

 Yargıtay 5. Ceza Dairesi 04.11.2003 -7535-5012 :

“Sanığın mağdureye uzun süre edep ve iffetini rencide eder şekilde göz kırptığı, eliyle telefon işareti yaptığı..”

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 04.06.2000- 3731-4315:

“mağdureye yaklaşıp, hiçbir bedensel temasta bulunmaksızın,  cinsel organını çıkarıp oynayarak göstermesi…”

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 13.10.2003- 7535 5012:

“birden çok kez telefonla arayarak uygunsuz tekliflerde bulundukları…”

Yargıtay’ın tüm kararlarında suçun cinsel taciz olarak kabul edilmesi için tutarlı bir şekilde bedensel temas olup olmadığını olayda irdelendiği ve bu kapsamda yapılacak ayrıma göre suçun temas içermesi halinde şartlarına göre suçun niteliği hakkında bir karara vardığı görülmektedir.

Cinsel taciz suçunun ispatı uygulamada bazen zorluklara neden olmaktadır. Suçun yazılı şekilde mesaj yahut görüntü ile yapılması halinde tespiti son derece mümkün iken özellikle yukarıda bahsedilen göz kırpma ve telefon işareti yapma olayında olduğu gibi anlık gelişen olaylarda suçun tespiti ve ispatında güçlükler yaşanabilmektedir. Bu durumda en önemli deliliniz tanık delili olacaktır. Bu şekilde yazılı bir şekilde ispatın mümkün olmaması halinde olaya tanık olan kişilerinin bilgilerinin kovuşturma aşamasında paylaşımlması son derece önemli olup aynı zamanda dosyada değerlendirilecek bazı kriterlerde önemlidir.

  • Mağdur ile sanık arasında bir ilişki yada daha önceden herhangi  bir tanışıklık ya da  husumet bulunup bulunmadığı,
  • Mağdurun beyanlarının tutarlı olup olmadığı olayların anlatılışında çelişkilerin olup olmadığı,
  • Cinsel taciz suçunun mağdurun kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir durum olması sebebiyle bu konuda iftira atmasını gerektirecek bir nedenin varlığı gibi kriterlerde dosya değerlendirilirken son derece önemlidir.

Elbette somut olaya ilişkin kamera, video, ses  kaydı ,mesaj ,ileti metni ,tanık gibi  önemli delillerin varlığı halinde, bu deliller de mahkemece dikkate alınacaktır. Ancak cinsel suçlarda çoğu zaman somut delillere ulaşmak güç olmaktadır. Cinsel taciz suçu bakımından sayılan  delillerin bulunmaması halinde yukarıda belirttiğimiz kriterler dikkate alınarak, suçun oluşup oluşmadığına karar verilir.

Yargılamayı yapan mahkeme, cinsel taciz suçunun oluştuğuna dair kesin, inandırıcı her türlü şüpheden uzak şekilde suçun oluştuğuna kanaat getirmiş ise; TCK’ nun 105. Maddesine göre yaptırım uygulayacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Yaptırımı

Cinsel taciz suçu fiilin ve failin öğrenildiği günden itibaren 6 ay içinde şikayet edilmesi gereken, şikayete tabi bir suçlardandır. Mağdurun 6 ay içerisinde şikayette bulunmaması halinde zamanaşımı nedeniyle şikayetin ret edilecek olması sebebiyle süre çok önemlidir. Suçun nitelikli halleri ise şikayete tabi olmadığı için 6 aylık zamanaşımı süresi geçerli olmayacaktır.

TCK’da cinsel taciz suçunun yaptırımı, 105. Madde’ de düzenlenmektedir:

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Cinsel Taciz Suçunu Ağırlaştıran Nedenler

Suçu ağırlaştıran nedenlere  ilgili maddenin  devamında yer verilmektedir. TCK 105/2’de suçu ağırlaştıran nedenler:

  • “Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak,
  • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma bakım  veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanılması,
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  • Teşhir suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak,okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

TÜRK CEZA KANUNUNDA CİNSEL TACİZ konulu videoyu izlemek için tıklayınız

TÜRK CEZA KANUNUNDA CİNSEL TACİZ

 

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Cinsel Taciz Suçu hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Eşiniz sizi aldatıyor ve öğrendiniz, dikkat edin hapse girebilirsiniz!

Tümünü Listele
Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Tümünü Listele
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

Güvenlik Soruşturması Kalkıyor Mu?

Tümünü Listele
Ek Savunma Hakkı Nedir?

Ek Savunma Hakkı Nedir?

Tümünü Listele
Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

Tümünü Listele
Makul Sürede Yargılanma Hakkı

Makul Sürede Yargılanma Hakkı

Tümünü Listele
HAKARET SUÇUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

HAKARET SUÇUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku