+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Boşanma Davası

Eşe Karşı Yaralama Suçları

26 Mart 2019 — Gözde Dolan Erzurumlu

Kasten yaralama;  Türkiye’de  çok sık işlenen, özellikleri ve uygulanacak cezai  yaptırım bakımından önemli bir suç tipidir. Eşe karşı yaralama suçu ise; yaralama suçunun özel bir şeklidir. Yaralamanın eşe karşı gerçekleştirilmiş olması, hem cezanın artırılmasına neden olur, hem de suçu şikayete bağlı bir suç olmaktan çıkarır.

Kasten Yaralama

Kasten yaralama suçu  Türk Ceza Kanunu’n 86. Maddesi’nde Kastan yaralama suçu tanımlanır ve nitelikli halleri belirtilir. Türk Ceza Kanunu’n 86. Maddesi’nde:

“Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçunun;

  1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
  2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  5. e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Denmektedir.

Eşe basit yaralamanın cezası nedir ?

suçun işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Basit yaralama suçunda verilecek ceza dört aydan bir yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır. Eşe karşı yaralama suçunda ise; basit yaralama halinde verilecek cezanın iki katına hükmedilir.

Eşe Karşı Yaralama Suçları

Eşe karşı yaralama suçunun önemli özelliklerinden bir tanesi de, yaralama suçunu şikayete bağlı olmaktan çıkarmasıdır. Mağdur eş şikayetçi olmasa dahi dava açılacak, yaralama fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılacaktır.

Eşe karşı yaralama suçları hızlı bir şekilde sonuçlanır ve şikayete tabi değildir. Bu nedenle yargılama sürecinin titizlikle takip edilmesi çok önemlidir. Delillerin bildirilmesi varsa tanıkların dinlenmesi, suçun ispatı açısından büyük önem taşır.

Eşe karşı yaralama suçunun ispatı ve sabit görülmesi halinde, fail kasten yaralama suçunun nitelikli halinden cezalandırılacağından yargılamanın titizlikle takip edilmesi büyük önem taşır.

Ceza Hukuku hakkında kaleme aldığımız diğer makalelerimize bu linkten ulaşabilirsiniz.

Boşanma hakkında kaleme aldığımız makalelere ise bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ceza Hukuku veya Boşanma ile ilgili aklınıza takılan soruların yanıtları için bizi arayabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimizi için tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Katkı Payı alacağı zamanaşımı

Katkı Payı alacağı zamanaşımı

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Tümünü Listele
Özel Günleri Unutmak Boşanma Sebebi Midir?

Özel Günleri Unutmak Boşanma Sebebi Midir?

Tümünü Listele
Erkeğe Yoksulluk Nafakası Ödenir Mi?

Erkeğe Yoksulluk Nafakası Ödenir Mi?

Tümünü Listele
Süresiz Nafakaya Meclis Dur Diyor

Süresiz Nafakaya Meclis Dur Diyor

Tümünü Listele
Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Tümünü Listele
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Tümünü Listele
CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

Tümünü Listele