+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Makaleler

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu – Erteleme ve Etkin Pişmanlık Halleri

15 Mayıs 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA YARGILAMA KOŞULLARI

UYUŞTURUCU MADDE, ERTELEME VE ETKİN PİŞMANLIK   

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Yaptırımı  ve  Suçu Ağırlaştıran Nedenler:

 • Uyuşturucu madde kullanma suçunun cezası Türk Ceza Kanunu’nda iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunun, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağı; sayılan hallerde, uyarıcı madde kullanmak suçunun cezası, üç yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası olduğu yasada sabittir.

Görevli Mahkeme-Şikayet -Dava Zamanaşımı:

 • Uyuşturucu madde kullanma suçunda davaya bakacak mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.
 • Uyuşturucu madde kullanma suçu şikayete bağlı bir suç değildir, dolayısıyla suçun bildirilmesi bakımından herhangi bir şikayet süresine uyulması gerekmez. Bu sebeple zamanaşımından bahsedilmesi mümkün değildir.
 • Uyuşturucu madde kullanma suçunda dava zamanaşımı süresi yeni Türk Ceza Kanunu ile 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Erteleme Usulü Nasıldır?

 • Uyuşturucu madde kullanma suçuna ilişkin, başlatılan soruşturmada şüphelinin ilk defa uyuşturucu madde kullanma suçuna karışması halinde hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.
 • Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi; erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde  ortaya çıkabilecek neticeler konusunda uyarır.
 • Tespit edilen erteleme süresi boyunca şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmakta olup bu süre arttırılabilir.
 • Yasa ile belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülürse, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulur. Burada amaçlanan bu suça karışmış kişinin aynı zamanda tedavi görerek uyuşturucu maddeden kurtulması amaçlanmaktadır.

Erteleme Süresi İçinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Erteleme süresi içerisinde;
 • Kişinin kendisine yüklenen yükümlülüklere ve/veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar ettiğinin,
 • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın aldığının, kabul ettiği veya bulundurduğunun tespit edilmesi halinde,
 • Erteleme süresinde halen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının sabit olması halinde   kişi hakkında kamu davası açılır.
 • Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Şüpheli erteleme süresi zarfında belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında uyuşturucu madde kullanma ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık:

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini  ilgili merciye haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmedilmez.
 • Anılan suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine  göre dörtte birden yarısına kadar indirilir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi,  kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak sebebiyle, hakkında herhangi bir  soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmedilmez. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü de ortadan kalkar.

Konu ile ilgili diğer makale ve video larımız da ilginizi çekebilir ;

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Maddeyi ” Bedelsiz Vermek” Uyuşturucu Madde Ticareti Kapsamındamıdır

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Yargılama Koşulları Erteleme Ve Etkin Pişmanlık | Avukatım Anlatıyor

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Genel Özellikleri | Avukatım Anlatıyor

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Avukatım Anlatıyor

YOUTUBE kanalımızda Ceza Hukuku ile ilgili bir çok video bulabilirsiniz.

width=

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Uyuşturucu madde kullanma suçunda yargılama koşulları, erteleme ve etkin pişmanlık hakkında bilgi almak için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Koruma Uzaklaştırma Kararı

Koruma Uzaklaştırma Kararı

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Tümünü Listele
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ OLUŞTURAN SOMUT DELİL

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİ OLUŞTURAN SOMUT DELİL

Tümünü Listele
Çocuğa Karşı Şiddet Suçu

Çocuğa Karşı Şiddet Suçu

Tümünü Listele
Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tevsi-i Tahkikat – Ceza Hukukunda Tahkikatın Genişletilmesi

Tümünü Listele
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama

Tümünü Listele
Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Tümünü Listele
Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj Suçu Nedir?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku