+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

13 Mart 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

 TCK 191:

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kişisel Kullanım Sınırı     :

Uyuşturucu maddeyi kişisel kullanımından fazla bulunduran kişiler  ise; suçları sabit olması halinde TCK’ nun 188. Maddesinde düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden sorumlu tutulacaklardır. Uyuşturucu imal ve ticareti yapma suçunun yaptırımı çok daha ağır olduğundan, uyuşturucu madde kullanma suçundan ayrılması büyük önem taşır.

Sanığın işlediği suçun uyuşturucu kullanma suçu kapsamında olduğunun tespit edilmesinde en önemli kriter kişisel kullanım miktarıdır. Kişisel kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulundurulması uyuşturucu imal veya ticareti yapıldığını akla getirir.

Kişisel kullanım miktarı kişinin fiziksel özelliklerine göre değiştiği gibi, kullanılan uyuşturucu türüne göre de değişiklik gösterir.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 16-19 Mayıs 2013 Tarihli müzakere toplantı tutanağında, uyuşturucu madde kişisel kullanım sınırı konusunda aşağıda belirttiğimiz miktarları esas almıştır:

Eroin (kişi üzerinde)20 gr ve üzeri                                          Eroin (günlük)150 mg

Kokain(kişi üzerinde) 20 gr ve üzeri                                       Kokain (günlük)60 mg

Sentetik haplar (kişi üzerinde)50 adet ve üzeri                      Haplar (günlük 3-4)

Esrar yıllık 700 gr                                                                      Esrar   (günlük) 2 gr

Kişi üzerinde yukarıda belirtilen miktarlardan daha düşük ancak, farklı türlerde uyuşturucu bulunması halinde, uyuşturucu ticareti suçu akla gelecekse de, nihai değerlendirme sanığın ve somut olayın özgül koşullarına uygun olarak yapılacaktır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Genel Özellikleri ve Yaptırımı:

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Cezası ve Ağırlaştıran Nedenler:

 • Uyuşturucu madde kullanma suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunun, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılacaktır. Sayılan hallerde,uyarıcı madde kullanmak suçunun cezası, üç yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Erteleme

 • Uyuşturucu madde kullanma suçu için başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.
 • Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
 • Kişinin, erteleme süresi zarfında;
  • Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
  • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde hakkında kamu davası açılır.
 • Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
 • Şüpheli erteleme süresi zarfında belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık:

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmedilmez.
 • Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmedilmez. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Görevli Mahkeme-Şikayet -Dava Zamanaşımı:

 • Uyuşturucu madde kullanma suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.
 • Uyuşturucu madde kullanma suçu şikayete bağlı değildir, dolayısıyla herhangi bir şikayet süresi de bulunmamaktadır.
 • Uyuşturucu madde kullanma suçunda dava zaman aşımı 8 yıldır.

Konu ile ilgili diğer makale ve videolarımız da ilginizi çekebilir;

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Erteleme Süresinde Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Hakkında Yeni Bir Soruşturma/Dava Açılabilir Mi?

Tümünü Listele
UYUŞTURUCU MADDEYİ ” BEDELSİZ VERMEK” UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ KAPSAMINDAMIDIR

UYUŞTURUCU MADDEYİ ” BEDELSİZ VERMEK” UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ KAPSAMINDAMIDIR

Tümünü Listele
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu – Erteleme ve Etkin Pişmanlık Halleri

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu – Erteleme ve Etkin Pişmanlık Halleri

Tümünü Listele
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Avukatım Anlatıyor

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Avukatım Anlatıyor

Tümünü Listele
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Genel Özellikleri | Avukatım Anlatıyor

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Genel Özellikleri | Avukatım Anlatıyor

Tümünü Listele
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Tümünü Listele

YOUTUBE kanalımızda Ceza Hukuku ile ilgili bir çok video bulabilirsiniz.

width=

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Konusunda Daha Detaylı Bilgi Almak veya Dava Açmak İçin Ofisimizi Arayabilirsiniz.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

Tümünü Listele
KAMU DAVASININ ERTELENMESİ NE DEMEKTİR? KOŞULLARI NELERDİR?

KAMU DAVASININ ERTELENMESİ NE DEMEKTİR? KOŞULLARI NELERDİR?

Tümünü Listele
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Tümünü Listele
Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Kaybolan Çiçekler Tv Programı

Tümünü Listele
Meşru Savunma

Meşru Savunma

Tümünü Listele
Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Davadan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Tümünü Listele
Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
HAKARET SUÇUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

HAKARET SUÇUNDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku