+90 534 234 07 50 Bize Ulaşın

Ceza Hukuku

Hakaret Suçu -Yargıtay Kararları

21 Nisan 2018 — Gözde Dolan Erzurumlu

TCK’nun 125. Md.’de  bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak genel hatlarıyla hakaret suçu olarak tanımlanmıştır. Yargıtay’ın hakaret suçuna ilişkin çok sayıda kararı bulunmakla birlikte, özellikle hangi söz ya da eylemlerin hakaret suçu oluşturduğuna ilişkin kararları dikkat çekmektedir. Zira hakaret suçu bakımından yargılama yapılırken sürdürülen temel tartışma, genellikle suça konu söz ya da eylemin hakaret niteliği olup olmadığıdır.

Hakaret Suçu

Yargıtay kararlarında suça konu söz ya da eylemin eleştiri, sitem yahut kötü temenni (beddua) mı, yoksa küçültücü, nitelikte bir söz ya da eylem mi olduğu dikkate alınmaktadır. Eleştiri, sitem ya da kötü temenni kapsamındaki sözler hakaret kabul edilmezken bu kapsamı aşan aşağılayıcı sözler hakaret kabul edilmektedir.

Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay’ın çok sayıda içtihadından derlenen Yargıtay kararları, bu hususta önemli örnekler barındırmaktadır:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 08. 12.2005  Tarih, 22453/28522 sayılı kararında “Allah belanı versin” sözlerinin hakaret oluşturmadığına kanaat getirmiştir. Kararda:

“Sanığın “”Allah belanı versin “” sözleriyle  davacıya hitabı  bedduada bulunmak niteliğinde olup, namus, şöhret veya vakur haysiyete  taarruz teşkil etmeyeceği gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.”

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 06.02.2007 Tarih  2006/ 12433 sayılı kararında, sanığın kardeşinin dövülmesine karşı sitem ederek söylediği sözleri değerlendirmiş:

Sanığın “ benim kız kardeşimi dövüyorlar siz burada ne yapıyorsunuz, kimseye ceza vermiyorsunuz” demekten ibaret olan eyleminin çaresizliğini dile getirme ile sitem niteliğinde olduğunun gözetilmeden  ve hakaret suçunun küçük düşürme ögesinin ne şekilde oluştuğu  açıklanmadan mahkumiyet hükmü kurulması”nı yasaya aykırı bulmuştur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi  12.10.2004 tarihli kararında ”bu ne biçim hükümet, bu ne biçim keşif, bu ne biçim hakim” sözlerini ise, küçültücü bulmuş, hakaret suçu bakımından özel kast aranmasını hukuka aykırı bularak  kararı bozmuştur.

“ Sanığın katılan yargıca karşı, keşif bittikten sonra  “bu ne biçim hükümet, ne biçim keşif, bu ne biçim hakim “ sözlerinin küçültücü  değer yargısı içerdiğinin gözetilmeyerek, genel kasıtla işlenen  sövme suçunda  özel kasta ağırlık verilerek, ,oluşa uymayan ,yetersiz ve yasal olmayan  gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. “Denmektedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi  15.06.2004 94006/7681 sayılı kararında sanığın görevli jandarma üst çavuş yakınana söylediği “sizin yaptığınız baskındır ,siz eşkıya mısınız?” sözleri  hakaret kabul edilmiştir.:

“Sanığın görevi jandarma  üstçavuş yakınına yönelik “”sizin yaptığınız baskındır, siz eşkıya mısınız?””biçimindeki sözlerinin  TCY’nın  26671. Md.ne uyduğu gözetilmeden  yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. “ Denmektedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 12.06.2017 Tarih  2332/5542 sayılı kararında:

Hakkında verilen karardan hoşnut kalmayan sanığın “bu ne biçim adalet, böyle adalet görülmemiş” biçimindeki sözleri yargıcı küçük düşürücü nitelikte değildir.” Denmektedir. Yargıtay eleştiri kapsamında gördüğü bu sözleri aşağılayıcı bulmamış ve hakaret kabul etmemiştir.

Yargıtay  4. Ceza Dairesi  27.05.2002 7266/9249 sayılı kararında hakaret suçunun genel kastla işlenebileceği belirtilmiş; ayrıca özel kasta göre bir değerlendirme yapılması hukuka aykırı bulunmuştur. Kararda:

“Sanıkların davacının yüzüne karşı  tanıkların yanında babası “İ.Y’a “Nuran’ın M. Gedik’le ilişkisi var, bize yaramaz, kızınızı götürün “ diye söylemekten ibaret eylemlerinin  belli bir olay yükleyerek hakaret suçunu oluşturduğu ,oluşa uygun biçimde dosyadaki kanıtlardan anlaşılmasına karşın, işlenen bu suçta özel kasıt arayan ve yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır” Denmektedir.

Yargıtay  4. Ceza Dairesi  04.06.1999  5305/ 6443 sayılı  kararında Sanığın davacıya yönelen  “benim  odunlarımı sen çalmışsındır”  sözlerini hakaret kabul etmiştir.

“Oluşa uygun kabule göre sanığın kahvehanede “benim odunlarımı sen çalmışsındır,  sarıp götürmüşsündür” diyerek davacının  yüzüne karşı hakaret eyleminin TCK’nun 480/3. Madde ve fıkrasına uyduğu gözetilmeden, genel kast aranan bu suçta özel kast aranarak  beraatine hükmolunması yasaya aykırıdır. “ denmiştir.

Yargıtay’ın hakaret suçuna yaklaşımı genel bir çerçeve çizmekte, söz ya da eylemin niteliğinin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Hakaret teşkil ettiği düşünülen fiil ve sözlerin değerlendirilmesinde, Yargıtay’ın geniş kapsamlı içtihatlarından yararlanılmasında büyük fayda vardır.

Hakaret suçu, ceza hukuku ve ceza davaları hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

Ceza Hukuku konusundaki diğer yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Bu İçeriği Paylaşın

İlgili Başlıklar

Aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

CEZA MUHAKEMESİNDE iKRAR BAĞLAYICI MIDIR?

Tümünü Listele
Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Güvenlik Soruşturması ve Memuriyet

Tümünü Listele
İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

İyi Hal İndirimine (Takdiri İndirim) İlişkin Yargıtay Kararları

Tümünü Listele
Eşe Karşı Yaralama Suçları

Eşe Karşı Yaralama Suçları

Tümünü Listele
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Tümünü Listele
Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

Tümünü Listele
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu – Erteleme ve Etkin Pişmanlık Halleri

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu – Erteleme ve Etkin Pişmanlık Halleri

Tümünü Listele
Hükümete Karşı Suç

Hükümete Karşı Suç

Tümünü Listele

Kategori

Ceza Hukuku